Software


HORRY - ekonomický a logistický software


Společnost byla založena 7. ledna 1998, jako logické pokračování firmy ing. Zdeněk Hořák - HORRY. Hlavní činností společnosti je implementace a vývoj informačního systému pro celkové řízení firmy. V současné době využívá náš systém cca 1100 stálých zákazníků, kteří se dělí na uživatele DOSovské verze a našeho nového systému HorryWin.
Podrobnější informace o softwaru naleznete zde www.horry.cz.


Tichý & spol.


Sdružení Tichý & spol. je softwarová firma zaměřená na vývoj, prodej a podporu programu pro vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví) a další administrativní práce. Jediným produktem firmy je program účto, původně vytvořený v roce 1990 pro vlastní potřebu. Poslední verzi účta používá více než 30 tisíc registrovaných uživatelů.

Program automatizuje nebo podstatně usnadňuje vedení daňové evidence a dalších agend podnikatele, jako jsou evidence a odpisování majetku, zásoby, fakturace, personalistika a mzdy, obchodní korespondence, daňová přiznání (DPH, daň z příjmů).
Program používají živnostníci, obchodníci, zemědělci, stavební firmy, autodopravci, servisy a opravny, cestovní i realitní kanceláře, hotely a restaurace, vydavatelství, účetní firmy a daňoví poradci, lékaři, právníci, laboratoře, optici i lékárny, církevní společnosti, městské úřady, školy, zájmové organizace aj.

Více informací o softwaru tichý a spol. naleznete zde http://www.ucto2000.cz/.

www.ideaface.cz