ServisZakládáte novou firmu a potřebujete poradit?

 • zhodnocení typu právní formy nové firmy (dle typu činnosti, vstupního kapitálu, charakteru kapitálu, rizika zodpovědnosti, předpokládaného obratu, počtu zaměstnanců apod.)
 • zhodnocení účelnosti plátce či neplátce DPH
 • typ účetnictví a způsob jeho vedení a personální zajištění

Potřebujete vést účetnictví, ale nevyplatí se Vám pořizovat techniku, program, zaměstnávat účetní a sami na to nemáte čas?

 • seznámení s rozsahem účetních operací
 • dohoda o předávání nezbytných dokladů
 • předání výsledků zpracování účetnictví
 • případně pověření k zastupování
 • při jednání s OSSZ, FÚ, zdravotní pojišťovnou apod

Potřebujete sledovat náklady a výnosy na jednotlivá střediska, činnosti, zakázky, pracovníky, apod.?

 • analýza současného stavu a požadavků
 • navržení vhodné organizační struktury
 • navržení vhodných opatření
 • nastavení účetnického programu dle požadavků na sledování

Chtěli byste vést svoje účetnictví na počítači a nevíte co si máte pořídit?

 • zhodnocení současného technického vybavení s ohledem na předpokládané množství dat
 • zhodnocení rozsahu ekonomické agendy a posouzení vhodnosti použití programového vybavení
 • zhodnocení toku dokladů dat a informací
 • návrh vhodného technického a programového vybavení

Chtěli byste dodat počítač a program pro vedení účetnictví?

 • objednání vhodného technického a programového vybavení
 • dodávka a instalace technického a programového vybavení dle návrhu
 • zaškolení obsluhy do ovládání techniky a programového vybavení
 • zpracování metodiky účetnictví
 • nastavení programu dle požadavků a potřeb
 • počáteční dohled při náběhu programu
 • pravidelný dohled a údržba dat a techniky
 • pomoc při řešení nestandardních situací
www.ideaface.cz